NA ZAKOŃCZENIE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU I ICH GOŚCI ZORGANIZOWANO OGNISKO.DLA KAŻDEJ OSOBY PRZYGOTOWANO DWIE KIEŁBASKI.ILE KIEŁBASEK PRZYGOTOWANO ŁĄCZNIE JEŻELI WSZYSCY UCZESTNICY OGNISKA A BYŁO ICH MNIEJ NIŻ 400 SIEDZIELI NA 51 KOCACH ,NA KAŻDYM PO TYLE SAMO ,A [TU JEST UŁAMEK] ⁷₁₂OSÓB MIAŁO ŻÓŁTE CZAPKI?
ODP;NA OGNISKO PRZYGOTOWANO..........

PLISSS TO TEŻ NA DZIŚ JAK TO ZROBIĆ ?,DZIAŁANIA PROSZĘ

1

Odpowiedzi

2010-03-16T10:26:53+01:00
Zadanie zmierza do odnalezienia wspólnej wielokrotności liczb 12 i 51 mniejszej od 400

jest to 204

204*2 = 408 - tyle kiełbasek przygotowano
1 5 1