W 1 dm3 roztworu zawarte jest : 1,5 milimola jonów K+, 0,75 milimola jonów Mg 2+ , 4,0 milimole jonów HCO3- ,2,5 milimola jonów SO4(2-) i jony Na+. Obliczyć stężenie jonów Na+, w milimolach/dm3. Roztwór jest układem elektrycznie obojętnym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T21:45:01+01:00
2,5×2 + 4 = 1,5 + 0,75×2 + x
5 + 4 = 1,5 + 1,5 + x
9 = 3 + x
x = 6 - tyle milimoli Na⁺ znajduje się w roztworze
18 3 18