Odpowiedzi

2010-03-15T21:53:18+01:00
* Dążenie grupy państw europejskich, zwłaszcza Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego.
*Strach przed komunizmem w Europie.
* Dążenie do rozwoju kolonialnego nowych mocarstw np: Japonii i Niemiec
* Słaba pozycja ligi narodów
* Realizowanie przez Niemcy polityki łamania postanowień Wersalu w sposób przyspieszony w latach 1938-1939: Anschluss Austrii, zdrada monachijska i zajęcie Sudetów, ostateczne zajęcie Czechosłowacji, przyłączenie litewskiej Kłajpedy, okrążenie Polski.
* Dążenie Rosji Radzieckiej do "czwartego rozbioru Polski
* Nieudane rozmowy francusko-angielsko-rosyjskie w Moskwie (lipiec-sierpień 1939) o wzajemnym bezpieczeństwie.
* Wypowiedzenie przez Niemcy (29 kwietnia 1939 r.) polsko-niemieckiej (Deklaracji o niestosowaniu przemocy)
* Wystosowanie roszczeń terytorialnych wobec Polski w 1939 r.
* Faszyzm i Nazizm