1.Suma 3 kolejnych liczb naturalnych jest równa 84 jakie to liczby .

2. Suma 4 kolejnych liczb nieparzystych jest równa 216 znajdz te liczby

3. W klasie jest 26 uczniów. Ilu jest wsród nich chłopców a ile dziewczat, jesli polowa liczby wszystkich chlopcow równa się ⅘ liczby dziewczynek.


4. Ułóż zadanie do podanego równania

a) x + 4x = 100

b) 3x - 4 = 8

3

Odpowiedzi

2010-03-15T21:55:24+01:00
2010-03-15T21:57:13+01:00
1. n + n + 1 + n + 2 = 84
3n = 81
n = 27

wynik wiec to 27,28,29

2.
2n + 1 + 2n + 3 + 2n + 5 + 2n + 7 = 216
8n = 200
n = 25

wynik wiec to 51, 53, 55, 57

3. x = chlopaki
y = dziewczyny

x+y = 26
0.5x = 4/5y

x = 26 - y

0.5(26 - y) = 4/5y
13 - 1/2y = 4/5y
4/5y + 1/2y = 13
8/10y + 5/10y = 13
13/10y = 13
y = 13 * 10/13
y = 10
x = 26 - 10 = 16
16 3 16
2010-03-15T21:57:32+01:00
1.Suma 3 kolejnych liczb naturalnych jest równa 84 jakie to liczby .
I liczba = x
II liczba = x+1
III liczba = x+2
sumujemy:
x+(x+1)+(x+2) = 84
3x+3 = 84 /-3
3x = 81 /:3
x = 27

odpowiedz:
I liczba = x = 27
II liczba = x+1 = 28
III liczba = x+2 = 29

27+28+29 = 812. Suma 4 kolejnych liczb nieparzystych jest równa 216 znajdz te liczby
I liczba = x
II liczba = x+2
III liczba = x+4
IV liczba = x+6

sumujemy:
4x+12 = 216 /-12
4x = 204
x = 51

odpowiedź:
I liczba = x = 51
II liczba = x+2 = 53
III liczba = x+4 = 55
IV liczba = x+6 = 57

51+53+55+57 = 204


3. W klasie jest 26 uczniów. Ilu jest wsród nich chłopców a ile dziewczat, jesli polowa liczby wszystkich chlopcow równa się ⅘ liczby dziewczynek.

UWAGA, NIE WCZYTAŁ MI SIĘ CHYBA JAKIŚ ZNAK co jest w miejscu gdzie wstawiłam znak zapytania?
chlopcow równa się ??????? liczby dziewczynek
daj znać na priv, zrobić Ci to4. Ułóż zadanie do podanego równania

a) x + 4x = 100
Ala ma jabłka, Adaś ma 4 razy więcej jabłek od Ali. Ile razem mają jabłek Ala i Adaś?

b) 3x - 4 = 8
Karol karmił chomika kruchymi ciasteczkami. Codziennie chomik dostawał tyle samo. Pewnego dnia chomik miał dostać trzy razy tego co normalnie, ale 4 ciasteczka upadły na ziemię i się pokruszyły. Ostatecznie chomik dostał 8 ciasteczek. Ile dostaje normalnie chomik?
15 4 15