1.Oblicz stężenie mol. roztworu uzyskanego 150cm 0,01 mol/dm3 roztworu NaNO3, 200cm3 0,05 mol/dm3 roztworu tej samej soli

2.W zlewce otrzymałaś roztwór KNO3 o stężeniu 1,63 mol/dm3. Opisz jakie czynności należy wykonać, aby dysponując tym roztworem i H2O sporządzić 100cm3 roztworu o stężeniu 0,5mol/dm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T11:06:56+01:00
1.

1000 cm³ - 0,01 mol
150 cm³ - x
x = 0,0015 mola

1000 cm³ - 0,05mola
200 cm³ - x
x = 0,01 mola

0,01 + 0,0015 = 0,0115 mola
150 + 200 = 350 cm³

Cm = 0,0115/0,35 = 0,033 mol/dm³ - takie będzie stężenie otrzymanego roztworu

2.

1000 cm³ - 0,5 mola
100 cm³ - x
x = 0,05 mola

1000 cm³ - 1,63 mola
x - 0,05 mola
x = 30,7 cm³

Należy odmierzyć 30,7 cm³ roztworu 1,63 molowego i rozcieńczyć wodą do objętości 100 cm³ - otrzymany w ten sposób roztwór będzie miał stężenie 0,5 mol/dm³.