Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T22:03:08+01:00
Zad. 92
W wyniku spalania 10 g wapnia otrzymano 14 g tlenku wapnia. Oblicz, ile gramów tlenu zużyto do tej reakcji chemicznej .

14-10 = 4g - tyle użyto tlenu

Zad. 93
Oblicz masę nadtlenku sodu Na₂O₂ otrzymanego z 2,3 g sodu i 1,6 g tlenu.

2,3+1,6 = 3,9 g - tyle otrzymano nadtlenku
18 4 18