Odpowiedzi

2010-03-16T07:58:53+01:00
Wycieczki szkolne i ich rola w procesie nauczania

Każdy nauczyciel organizuje w procesie nauczania szereg wycieczek na różnych przedmiotach. Często jednak zastanawia się, jak je przygotować, zorganizować, a następnie wykorzystać w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Największy problem stanowi też strona finansowa takiego przedsięwzięcia. Moja praca ma więc na celu uświadomienie roli wycieczki w pracy z dziećmi oraz pokazanie możliwości nawiązania współpracy z różnymi instytucjami dofinansowującymi i współpracującymi ze szkołami - w moim wypadku była to jednostka wojskowa. Następnie omówiłam organizację i przebieg wycieczki sponsorowanej w całości przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną z Międzyrzecza.