1. Kongres Wiedeński
Ćwiczenie 1.
Uzupełnij poniższy tekst.
We wrześniu.......r. rozpoczęły się w .......... obrady kongresu pokojowego.
Uczestniczyło w nim ... państw, lecz głos decydujący miały .......... , ........... , ............. i .............. . Za główne zasady uznano utrzymywanie równowagi europejskiej i ................. . Chcąc zapewnić trwałość dokonaniom kongresu , zawarto sojusz zwany ................................ . Kongres obradował do września ............roku.
Z góry dzięki ;)

3

Odpowiedzi

2010-03-15T22:10:00+01:00
We wrześniu 1814 r. rozpoczęły się w Wiedniu obrady kongresu pokojowego.
Uczestniczyło w nim 16 państw, lecz głos decydujący miały Rosja , Austria , Prusy i Wielka Brytania . Za główne zasady uznano utrzymywanie równowagi europejskiej i przywrócenie monarchii . Chcąc zapewnić trwałość dokonaniom kongresu , zawarto sojusz zwany Świętym Przymierzem . Kongres obradował do września 1815 roku.
1 5 1
2010-03-15T22:10:49+01:00
1. 1814
2.Wiedeń
3.16
4.Anglia,Austria,Francja,Rosja
5.przywrócenie monarchii
6.1815
2010-03-15T22:15:00+01:00
We wrześniu 1814 r. rozpoczęły się w Wiedniu obrady kongresu pokojowego.
Uczestniczyło w nim 16 państw, lecz głos decydujący miały Rosja , Anglia, Austria i Prusy . Za główne zasady uznano utrzymywanie równowagi europejskiej i legitymizmu . Chcąc zapewnić trwałość dokonaniom kongresu , zawarto sojusz zwany Święte Przymierze . Kongres obradował do 9 czerwca 1815 r.