1.a)Cena komputera, w którą wliczono 7% podatku VAT wynosi 2247zł. Oblicz cenę netto tego koputera
b)Oprocentowanie lokaty rocznej w pewnym banku jest równe 5,5%. Oszacowani, że po upływie roku odsetki od wpłaconej na tę lokatę kwoty 4000zł wyniosą 240zł. Oblicz błąd względny tego przybliżenia. Wynik podaj z dokładnością do 0.1%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T02:07:50+01:00

cena brutto - 2247zł
w tym VAT 7%


cena brutto= cena netto + VAT 7%
0,07 *2247= 157,29zł
vat7% =157,29zł
cena netto= cena brutto -VAT 7%

cena netto= 2247zł-157,29zł
cena netto= 2089,71 zł