Odpowiedzi

2010-03-15T22:18:39+01:00
Konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, nie podlega żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz, szczególnie ze strony władzy wykonawczej. Niezawisłość jest niezależnością sędziego w orzekaniu, nie oznacza natomiast braku podporządkowania służbowego.
2010-03-15T22:19:35+01:00
Sędzia podejmuje decyzje jedynie na podstawie Konstytucji i ustaw, jest obiektywny, bezstronny, nie ulega żadnym naciskom ze strony polityków, instytucji oraz osób trzecich.

:)
1 5 1
2010-03-15T22:20:02+01:00
Oznacza to, że w czasie procesu sędzia orzeka tylko na podstawie przepisów prawa oraz własnego sumienia i nie może być wiązany przez organy władzy ani żadne inne instytucje żadnego typu instrukcjami czy naciskami.