Odpowiedzi

2010-03-15T22:26:33+01:00
⅔x - sprzedawcy
⅕x - urzędnicy

1-(⅔+⅕)=1-(¹⁰/₁₅+³/₁₅)=1-¹³/₁₅=²/₁₅ - sprzątaczka, dyrektor i dwóch zastępców to ²/₁₅pracowników firmy

²/₁₅x=4 |*¹⁵/₂
x=30 - tyle osób zatrudnia firma