Zad1 .Tłum uczniów otaczał wielki afisz ustawiony u stóp marmurowych schodów

Wykres . ?,Zad2 . Napisz , jakiego rodzaju jest każde z podanych zdań . Następnie narysuj ich wykres .


1) Ron wspiął się na palce . żeby odczytać im na głos treść ogłoszenia .

2) Harry zauważył , że w zamku odbywa się wyjątkowo gruntowe sprzątanie .

2) Nauczyciele byli dziwnie spięci i łatwo wybuchali .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T22:32:19+01:00
Wykresów tu się nie da narysować - przy podrzędnych rysujesz schodki, a linia oznaczająca nadrzędne jest wyżej ;)

(1) Tłum uczniów otaczał wielki afisz | (2) ustawiony u stóp marmurowych schodów.

(1) nadrzędne
(2) podrzędne (równoważnik zdania)


1) (1) Ron wspiął się na palce, (2) żeby odczytać im na głos treść ogłoszenia.
Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe celu.
(1) nadrzędne
(2) podrzędne

2) (1)Harry zauważył, (2)że w zamku odbywa się wyjątkowo gruntowe sprzątanie.
Zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe.
(1) nadrzędne
(2) podrzędne

2) (1) Nauczyciele byli dziwnie spięci i(2) łatwo wybuchali .
Zdanie współrzędne łączne.
_____1____ _ _ _ _ _ ___2_____
6 3 6