1. Do trzech probówek z kwasem solnym wrzucono kawałki metali, kolejno: żelaza, wapnia i srebra. W których probówkach wydzieli się wodór? Uzasadnij odpowiedź.
2. Zapisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równania reakcji:
a) żelaza z kwasem solnym;
b) potasu z kwasem fosforowym (V).
3. Zaproponuj trzy metody otrzymywania chlorku wapnia. Którą z nich wybrałbyś jako doświadczenie bezpieczne do wykonania w klasie? Uzasadnij odpowiedź.

Proszę, muszę to na jutro już mieć.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T22:33:54+01:00
1.
z wapniem i zelazem, poniewaz mają nizszy potencjał od wodoru i wyprą go z kwasu, natomiast srebro ma wyższy potencjał i nie wyprze wodoru
2.
a)
Fe + 2HCl -> FeCl₂ + H₂
Fe + 2H⁺ + 2Cl⁻ -> Fe²⁺ + 2Cl⁻ + H₂ - jonowo
Fe + 2H⁺ -> Fe²⁺ + H₂ - skrócony jonowy
b)
6K + 2H₃PO₄ -> 2K₃PO₄ + 3H₂
6K + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ -> 6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂ - jonowy
6K + 6H⁺ -> 6K⁺ + 3H₂ - skrócony jonowy
3.
Ca + 2HCl -> CaCl₂ + H₂
Ca + NaCl -> CaCl₂ + H₂ - roztwór soli kuchennej i wapń - bezpieczne;)
Ca(OH)₂ + 2KCl -> 2KOH + CaCl₂
27 4 27