Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T22:58:32+01:00
Prąd - uporządkowany (skierowany) ruch ładunków elektrycznych.

amplituda- największe wychylenie z położenia równowagi.

okres drgań- czas pomiędzy wystąpieniami tej samej fazy ruchu drgającego.

częstotliwość- liczba cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu.

długości fali- najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań

interferencja -zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej

dyfrakcja - zmiana kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu

fala dzwiekowa- podłużne fale mechaniczne
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T22:59:23+01:00
Prąd jest to uporządkowany ruch ładunków
amplituda- jest to maksymalne wychylenie z położenia równowagi
okres drgań- czas wykonania jednego pełnego drgania
częstotliwość- określa liczbę cykli zjawiska okresowego występującego w danej jednostce czasu
długość fali- jest to odległośc miedzy dwoma punktami w których fala ma taka samą fazę
interferencja - to zjawisko nakładania się fal
dyfrakcja- zjawisko ugięcia fali
fala dźwiękowa- zaburzenia w ośrodku sprężystym