Odpowiedzi

2010-03-16T07:52:25+01:00
W przypadku utworu "Niestatek" koncept polega na zastosowaniu anafory czyli wielokrotnego powtórzenia tego samego początku wersu. Kolejne linijki wiersza rozpoczynają się od słowa "prędzej", są wyliczeniem szeregu niemożliwych sytuacji. (,, Prędzej kto wiatr w wór zamknie / Prędzej morze burzliwe groźbą uspokoi...") Dopiero zakończenie utworu przynosi zaskakującą puentę. Okazuje się, że prędzej te wszystkie nieprawdopodobieństwa staną się rzeczywistością. "Niźli będzie stateczna która białogłowa" Takie nagromadzenie anafor nazwane jest ikonem, wiersz zaś zkonstruowany w ten sposób określa się mianem wiersza ikonicznego
23 4 23