Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-15T23:32:34+01:00
A) x-2/2 = 2/x+2
(x-2)(x+2)=4
x²-4=4
x²=8
x=2√2 lub x=-2√2

b) (x+1/x)² - 4 x+1/x =0
-4x³+x²+3x+1=0
I dalej nie moge zaleźć miejsca zerowego

c) ⁴/₃ a²= ¾ a+¼ a²
16/12a²-3/4a-3/12a²=0
13/12a² - 3/4a = 0
Δ= 9/16
a₁=0
a₂=9/13

d) ¾y²-2y+9=0
Δ= 4-27
Δ<0 (brak rozwiazan)

e) (5-x)(x-9) = (5-x)(7-x) /:(5-x)
x-9 = 7-x
2x=16
x=8

f) b²-0,2b+0,01=0,99
tu to jakaś beznadziejna delta wychodzi.. Dobrze przepisałaś przykład?
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T23:54:09+01:00
A)
mnożymy na krzyż
2*2=(x-2)(x+2)
4=x²-4
x²=4+4
x²=8
x=2√2 i x=-2√2

b)
x²+2x+1/x²- 4x+1/x=0
x²+2x+1/x²- x(4x+1)/x²=0
x²+2x+1/x²- 4x²+x/x²=0
x²+2x+1-4x²-x/x²=0
-3x²+x+1/x²=0 /*x²------pozbywam się mianownika
-3x²+x+1=0
liczymy Δ
Δ=1²-4*(-3)*1
Δ=1+12
Δ=13
√Δ=√13
x₁=1-√13 / 2*(-3)=1-√13 /-6
x₂=1+√13 / 2*(-3)=1+√13 /-6

c)
mnoże obie strony przez 12 i pozbywam sie mianownika
16a²=9a+3a²
16a²-3a²-9a=0
13a²-9a=0
a(13a-9)=0
a=0 i 13a-9=0
13a=9 /:13
a=9/13

d)
mnoże obie strony przez 4 i pozbywam sie ułamka
3y²-8y+36=0
liczymy Δ
Δ=(-8)²-4*3*36
Δ=64-432
Δ=-368
brak rozwiązania

e)
5x-45-x²+9x=35-5x-7x+x²
-x²-x²+14x+12x-45-35=0
-2x²+26x-80=0 /:2
x²+13x-40=0
liczymy Δ
Δ=13²-4*(-1)*(-40)
Δ=169-160
Δ=9
√Δ=3
x₁=-13-3 /2*(-1)=-16/-2=8
x₂=-13+3 /2*(-1)=-10/-2=5

f)
b²-0,2b+0,01-0,99=0
b²-0,2b-0,98=0 /*100
100b²-20b-98=0 /:2
50b²-10b-49=0
liczymy Δ
Δ=(-10)²-4*50*(-49)
Δ=100+9800
Δ=9900
√Δ=√9900
b₁=10-√9900/ 2*50=10-√9900/100
b₂=10+√9900/ 2*50=10+√9900/100