| 1 podpunkt = 5 punktów |
| 2 podpunkty = 10 punktów |

Oblicz długości promieni podstaw stożków, których powierzchnię boczną tworzą wycinki kół przestawione na rysunkach w załączniku.

(Matematyka z + dla klasy 3 gimnazjum, wyd. GWO)

Poprawne odpowiedzi:
a) 2,25
b) 1,25

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T23:35:34+01:00
A]α=360-90=270⁰
l=α:360×2πr=270:360×2π×3=4,5π

2πr=4,5π/:π
r=4,5:2
r=2,25

b=α=90
l=90:360×2π×5=2,5π

2πr=2,5π/:2π
r=2,5:2=1,25