ZADANIE 1
Oblicz pole i objętość sześcianu o krawędzi 4 cm.

ZADANIE 2
Oblicz objętość sześcianu o polu równym 3 cm.

ZADANIE 3
Oblicz pole i objętość graniastosłupa który ma w podstawie prostokąt o wymiarach 3 cm x 4 cm x 1 cm.

ZADANIE 4
Oblicz pole i objętość prostopadłościanu o wymiarach 5cm x 4 xm x 1 cm.BŁAGAM !:*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T00:08:10+01:00
1]
a=4cm
p=6a²=6×4²=96cm²
v=a³=4³=64cm³
2]
6a²=3cm²
a²=3:6
a²=½
a=¼
v=a³=(¼)³=¹/₆₄ cm³
3]
a=3cm
b=4cm
c=1cm
v=abc=3×4×1=12cm³
p=2×3×4+2×3×1+2×4×1=24+6+8=38cm²
4]
a=5cm
b=4cm
c=1cm
v=5×4×1=20cm³
p=2×5×4+2×5×1+2×4×1=40+10+8=58cm²
52 3 52
2010-03-16T00:17:06+01:00
ZADANIE 1
Oblicz pole i objętość sześcianu o krawędzi 4 cm.
Sześcian ma 12 krawędzi
Pole podstawy=a*a
P= 4*4
P=16 cmkwadratowych
Objętość V= Pole podstawy razy wysokość
V= 16 *4 = 64 cm sześciennych
Sześcian ma 6 ścian
Pole szęscianu P= 6 * a*a
P= 6*4*4
P=96 cm kwadratowych

ZADANIE 2
Oblicz objętość sześcianu o polu równym 3 cm.
Dane:
P= 3 cm kwadratowe
Szukane :
V=?
------------------
obliczamy krawędź
3cm kwadratowe: 6 ścian
3:6=0,5 cm kwadratowego
obliczamy krawędź
pierwiastek z liczby 0,5= 0,7 cm
V=a*a*a
V=0,7*0,7*0,7=0,343 cm sześciennego
Objętość wynosi 0,343 cm sześciennego
zad.3
Oblicz pole i objętość graniastosłupa który ma w podstawie prostokąt o wymiarach 3 cm x 4 cm x 1 cm.
Dane:
a=3 cm
b=4 cm
c=1 cm
Szukane:
P=?
V=?
---------------------------
Pole całkowite= pole podstaw + pole ścian bocznych
Pc= dwie podstawy +2 ściany boczne + 2 ściany boczne
Pc=2*3*4+2*3*1+2*4*1=24+6+8=38 cm kwadratowych
obliczamy objętośc
V= a*b*c
V=3*4*1=12 cm szęsciennych

ZADANIE 4
Oblicz pole i objętość prostopadłościanu o wymiarach 5cm x 4 xm x 1 cm.
Dane
a=5 cm
b=4 cm
c=1cm
Szukane:
P,V=?
-----------------------
P= 2*5*4+2*4*1+2*5*1=48+8+10=64 cm kwadratowe
V=a*b*c
V=5*4*1= 20 cm sześciennych


54 4 54