Witam!
Nie proszę o samo rozwiązanie poniższego zagadnienia, ale o wytłumaczenie mi, w miarę możliwości, skąd to się wzięło, bo zdaje się, że zagubiłem się gdzieś w metabolizmie :)

1. Do spalenia jednej cząsteczki glukozy potrzeba dwóch obrotów cyklu Krebsa.
Ale dlaczego akurat dwóch?

2. 1. Do utworzenia jednej cząsteczki glukozy potrzeba dwóch obrotów cyklu Kelvina.
Ale dlaczego akurat dwóch?

3. Tłuszcze dostarczają więcej energii, a jednak głównym substratem oddechowym są cukry. Pytanie: dlaczego?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T02:20:38+01:00
Pierwsza reakcja cyklu polega na kondensacji dwuwęglowej grupy acetylowej, przechodzącej z acetylo-EoA, z czterowęglowym szczwiooctanem w wyniku czego powstaje sześciowęglowy związek-cytrynian, który podlega poźniej licznym przekształcenią chem w skutek czego traci najpierw jedną a poźniej drugą grupe karboksylową. Większość energi tworzonej w kolejnych etapach utleniania przekazywana jest w postaci wysokoenergetycznych elektronów na NADT, co prowadzi do powstania NAD+. Każda grupa acetylowa powoduje redukcje 3 cząsteczek NAD+ do NADH. W reakcji utleniania bursztynianu elektrony są przekazywane na inny niż NAD+ akceptor elektronów, na FAD.

W czasie jednego cyklu uwolnione są 2 cząsteczki CO2 i osiem atomów wodoru oraz tworzone są 3 cząsteczki NADH i jedna FADH2. Powstały Co2 odpowiada dwóm atomom węgla grupy acetylowej która weszła w cykl Krebsa. Z każdej cząsteczki glukozy wytworzone są dwie cząsteczki acetylo-CoA, a cykl musi dokonać dwóch obrotów aby utlenić 1 cząsteczke glukozy. Po każdym pełnym obrocie cyklu zostaje odtworzony czterowęglowy szczawioctan i układ jest gotowy do rozpoczęcia kolejnego obrotu. Po 2 obrotach cyklu wyjściowa cząsteczka glukozy traci wszystkie atomy węgla, można zatem powiedzieć, że została spalona całkowicie. Zyskiem jednego obrotu cyklu Krebsa jest tylko jedna cząsteczka Atp pochodząca z fosforylacji subtratowej . Pozostałe cząsteczki ATP powstają w wyniku oddychania tlenowego: 3 cz NADH x3= 9 ATP + 1 cz FADHx2=2 plus fosfo subt 1ATP Razem 12 ATP

Oddychanie komórkowe jest złożonym procesem pozyskiwania energii przez komórkę na drodze rozkładu złożonych związków organicznych do prostych substancji chemicznych, głównie nieorganicznych. Jest to więc proces kataboliczny. Głównym i podstawowym substratem tego procesu jest glukoza, z której atomy wodoru transportowane są poprzez szereg złożonych procesów i cykli metabolicznych (glikoliza, tworzenie acetylo-CoA, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy) aby ostatecznie wewnątrz mitochondrium dotrzeć do atomów tlenu (tlenu wdychanego) i utlenić się do wody. Glukoza tracąc atomy wodoru utlenia się, czyli spala (stąd mowa o „spalaniu glukozy”) do dwutlenku węgla, który w znacznej mierze wydychany jest w procesie oddychania.
1 1 1