1.W równoległoboku ABCD łączymy środki kolejnych boków i otrzymujemy czworokąt EFGH.Co możesz powiedzieć o bokach tego czworokąta?Oblicz obwód czworokąta EFGH, jeżeli przekątna AC ma długość 12,6cm, a przekątna BD ma długość 4,2cm?

1

Odpowiedzi

2010-03-16T06:54:18+01:00
Czworokąt EFGH jest równoległobokiem.

obw: (6,3 x 2) + (2,1 x 2) = 12,6 + 4,2= 16,8 [cm]


6,3 i 2,1 dlatego że długości boków są równe 1/2 przekątnej
4 2 4