Oblicz ile energii należy dostarczyc kostce lodu o masie 5 kg i temperaturze -10 stopni Celcjusza aby ją zamienic w wodę o temperaturze 10 stopni celcjusza. Ciepło właściwe lodu wynosi 2100 J/kg*celcjusz ciepło właściwe wody 4200 J/kg*celcjusz a ciepło topnienia lodu 340 kJ/kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T08:01:09+01:00
Q=Q₁+Q₂+Q₃
Q₁=mcΔt - ciepło potrzebne do ogrzania lodu do 0⁰C
Q₁=5kg×2100 J/kg⁰C×10⁰C
Q₁=105000J=105kJ
Q₂=mL -ciepło potrzebne na stopienie lodu
Q₂=5kg×340 kJ/kg.
Q₂=1700kJ
Q₃=mcΔt -ciepło potrzebne na ogrzanie wody do 10⁰C
Q₃=5kg×4200J/kg⁰C×10⁰C
Q₃=210000J=210kJ
Q=2015kJ
2 5 2