Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T07:07:57+01:00
Pole kuli=4πr²=1152
r²=1152:4π=288:π
r= pierwiastek z 288:π=12 pierwiastkow z 2:pierwiastek z π

V kuli=4/3πr³=4πr² razy 1/3r= 1152 razy 1/3 razy 12 pierwiastkow z 2: pierwiastek z π=4608 pierwiastkow z 2: pierwiastek z π
1 5 1
2010-03-16T07:18:10+01:00
4 pi r ^2 = 1152 / : 4 - wzór na pole calkowite kuli
pi r ^2 = 288 / : pi
r^2= 288/pi
r = 2√12/pi pod pierwiastkiem - wyliczamy promień

4/3 pi r ^3 - wzór na objętość kuli
pi=4608 √2/√π

pozdr