Zad 65.
Ustal wzór sumarczny chlorku metalu, znajdujacego sie w 2. grugie ukłądu okresowego,o masie cząsteczkowej 111u
Zad66
Ustal wzór sumaryczny i strukturalny tlenku pierwiastka czterowartościowego o masie czasteczkoweh 239u .

Daje Najjjj :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T08:00:59+01:00