Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T08:35:51+01:00
1.Prawa naturalnego-uczymy się od najmłodszych lat z pokolenia na pokolenie jest zbiorem norm norm, które obowiązują nas bez względu czy są uznane przez daną władzę czy nie. To nasze sumienie podpowiada nam jak się mamy zachować tak aby czynić dobro.
Prawo stanowionym – naz . normy i przepisy ustanowione przez władzę państwową ustawodawczą. Trzeba przestrzegać tego prawa za wszelką cenę, gwarancją przestrzegania tego typu prawa za jest przymus.

Konflikt może polegać na tym, że sumienie ludzkie nie pozwala nam przestrzegać prawa ustawionego , bo np. narusza nasze normy moralne- prawo do życia

2. Praworządność to zasada przestrzegania prawa przez władzę państwa, a nie odnosi się do nas obywateli. Koncepcją praworządności jest przestrzeganie prawa samoistne. Lecz obywatel powinny czuć się w ustanowionych zasadach- pewni, stabilni i móc przewidzieć określone działanie.
Inną koncepcją jest materialna koncepcja praworządności w tym przypadku jest to aspekt jedynie formalny. Jest tu ważna treść prawa.(reżim totalitarny)np. państwa nazistowskie , gdzie czyniono niby wszystko z prawem , lecz nie zgodnie z punktu widzenia moralnego. PRL była uważana za państwo : niepraworządne formalnie jak i materialnie z punktu widzenia praworządności. Państwo praworządne to takie w którym nie tylko przestrzega się prawa , ale również wygłasza się nowe postulaty. Może wiązać się to ze zmianą historyczną , geograficzną jak i polityczną czy religijną, czyli odmienne od przekonań filozoficznych, czy moralno światopoglądowych. W Europie brane są pod uwagę wartości takie jak wolność i godność człowieka, oraz równość prawa, wolność poglądów, równouprawnienie.

7 2 7