Świat Fizyki 1
Zadanie 3/150
Dźwięk w powietrzu w jednej sekundzie przebywa drogę 340m. Wiedząc, że przebyta droga jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu, oblicz, po jakim czasie dźwięk dzwona Zygmunta na Wawelu dotrze na kopiec Kościuszki oddalony od Wawelu o 3,06 km.

Zadanie 4/150
W stalowych szynach kolejowych dźwięk w jednej sekundzie przebywa drogę 5800m.
-Oblicz czas, po jakim usłyszymy dźwięk wydawany przez pociąg odległy o 2,9 km, jeśli przyłożylibyśmy ucho do szyny.
-Sporządź wykres zależności drogi przebytej przez dźwięk rozchodzący się w stali od czasu.

Obliczenia i wykres.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T08:27:13+01:00
Zadanie 3/150

v = 340m/s
d = 3,06km = 3060m
t = ? - czas po jakim usłyszy dźwięk dzwona oddalonego o odległość d.

t = d/v
t = 3060/340 = 9s

Po 9s usłyszy dźwięk dzwona.


Zadanie 4/150

v = 5800m/s
d = 2,9km = 2900m
t = 2900/5800 = 0,5s

Odległy pociąg o 2,9km usłyszy po 0,5s
29 4 29