Odpowiedzi

2010-03-16T08:42:25+01:00
Ponieważ wszystkie mkrawędzie są równej długości to jest to sześcian
Sześcian ma 12 krawędzi
a - krawędź = 72/12 = 6 cm - długość krawędzi
Pp - pole podstawy = a² = 6² = 36 cm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 4a² = 4 razy 36 = 144 cm²
Pc - pole powierzchni calkowitej = 2Pp + Pb = 2 razy 36 + 144 = 72 + 144 =
= 216 cm²
odp
Pc = 216 cm²
3 3 3
2010-03-16T08:43:17+01:00
Wszystkich krawędzi jest 12(bocznych i podstawy);
Ponieważ wszystkie krawędzie mają tę samą długość;
72/12=6[cm]-długość jednej krawędzi;
Z treści zadania wynika ,że bryła ta jest sześcianem;
Pc=6*a2;
Pc=6*6^2=6*36=216[cm2].
Odp.Pole powierzchni graniastosłupa wynosi Pc=216[cm2].
3 3 3
2010-03-16T08:46:01+01:00
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego mają równe długości , a suma tych długości 72cm. Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa , jeżeli jego podstawą jest kwadrat .

PO pierwsze wszystkie krawędzie są takie same a po drugie podstawą jest kwadrat , czyli jest to prostopadłościan. Prostopadłościan ma 12 krawędzi czyli 72:12=6----jedna krawędź
6 x 6= 36-----pole ściany
36 x 6 = 216cm2
2 3 2