Odpowiedzi

2010-03-16T09:04:37+01:00
Alkany-organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Wzór: CnH2n+2

Alkeny-występuje jedno podwójne wiązanie chemiczne między atomami węgla (C=C).Wzór: CnH2n

Alkiny-występuje co najmniej jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (-C≡C-).Najprostszym alkinem jest acetylen (etyn), H-C≡C-H.Wzór: CnH2n-2

Węglowodory to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.
Węglowodory dzielą się na węglowodory nasycone, zwane inaczej alkanami w kórych nie występują podwójne i potrójne wiązania chemiczne między atomami węgla oraz nienasycone, w których te wiązania występują.
Węglowodory nienasycone dzielą się z kolei na: alkeny,alkiny,alleny,dieny

Szereg homologiczny:
Metan CH4
Etan C2H6 CH3-CH3
Propan C3H8 CH3-CH2--CH3
Butan C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3
Pentan C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3
Heksan C6H14 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Heptan C7H16 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Oktan C8H18 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Nonan C9H20 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
Dekan C10H22 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2CH3


9 3 9