Zad. 1 Oto temperatury powietrza, które odczytywano w ciągu kolejnych 15 dni lutego : 1oC, 5oC, 10oC, 1oC, 0oC, ­­­–3oC, –8oC, 0oC, –2oC, 5oC, –1oC, 1oC, –12oC,–8oC, ­–1oC.
a)Narysuj diagram słupkowy przedstawiający odczytywane temperatury.
b)Jaka była średnia temperatura w ciągu 15 dni?

Zad. 2 W ciągu jednego tygodnia Kuba notował temperatury powietrza w południe i o północy.

Pon. Wt Śr Cz Pt So N
w południe -11stop.C -14st.C -10st.C -16st.C -18st.C -19st.C -21C
o północy -21stop.C -18st.C -22st.C -23st.C -27st.C -28st.C -29C

a)W którym dniu było najcieplej w południe?
b)Oblicz średnią temperaturę o północy.

Zad. 3 W tabelce podano stan kont czterech osób. Liczba ze znakiem „–” oznacza dług.

Ewa Kuba Krzysztof Kasia
stan konta[zł] 40 -50 -50 -100

a)Jaki jest stan konta Kuby, Krzysztofa i Kasi łącznie?
b)Jaki jest stan kont Ewy i Kasi łącznie?
c)O ile wyższy jest stan konta Kuby niż Kasi?
d)Ile razy większy dług ma Kasia niż Kuba?

Zad. 4 Projekcja filmu rozpoczęła się 0 18.50 i zakończyła się o 20.20. Jak długo trwał film?

Zad. 5 Program telewizyjny dla młodzieży zaczyna się 0 9.30 i trwa 1 h 47 min. O której godzinie się kończy?

Zad. 6 Karol urodził się 8 lipca, a Paulina 13 sierpnia tego samego roku. O ile dni Paulina jest młodsza od Karola?

Zad. 7 Magda obchodzi urodziny 7 kwietnia, Agata obchodzi swoje 56 dni później, a Krzyś – 91 dni później od Agaty. Kiedy urodziny ma Agata, a kiedy Krzyś?


Uwaga: Do zadań wykonaj obliczenia, odpowiedzi na pytania zapisz pełnymi zdaniami.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T12:55:00+01:00
Zad. 1 Oto temperatury powietrza, które odczytywano w ciągu kolejnych 15 dni lutego : 1oC, 5oC, 10oC, 1oC, 0oC, ¬¬¬–3oC, –8oC, 0oC, –2oC, 5oC, –1oC, 1oC, –12oC,–8oC, ¬–1oC.
a)Narysuj diagram słupkowy przedstawiający odczytywane temperatury

b)Jaka była średnia temperatura w ciągu 15 dni?
1oC+5oC+ 10oC+ 1Oc+ 0oC+( ¬¬¬–3oC)+( –8oC)+ 0oC+( –2oC)+( 5oC)+( –1oC)+ 1oC( –12oC)+(–8oC)+( ¬–1oC)=12oC
12oC:15 dni=0,8 oC /dzień
Średnia temperatura w ciągu 15 dni wynosiła 0,8 oC

Zad. 2 W ciągu jednego tygodnia Kuba notował temperatury powietrza w południe i o północy.
Pon. Wt Śr Cz Pt So N
w południe -11stop.C -14st.C -10st.C -16st.C -18st.C -19st.C -21C
o północy -21stop.C -18st.C -22st.C -23st.C -27st.C -28st.C -29C
a)W którym dniu było najcieplej w południe?
W południe najcieplej było w środę –10 stop.C
b)Oblicz średnią temperaturę o północy.
(-21)oC+ (-18)oC+( -22)oC+( -23)oC +(-27)oC+( -28)oC +(-29)oC=168oC:7dni=-24oC
Średnia temperatura o północy wynosiła -24oC.

Zad. 3 W tabelce podano stan kont czterech osób. Liczba ze znakiem „–” oznacza dług.
Ewa Kuba Krzysztof Kasia
stan konta[zł] 40 -50 -50 -100
a)Jaki jest stan konta Kuby, Krzysztofa i Kasi łącznie?
(-50)+(-50)+(-100)=-200
Łączny stan konta Kuby, Krzysztofa i Kasi wynosi -200zł.
b)Jaki jest stan kont Ewy i Kasi łącznie?
40+(-100)=-60
Łączny stan konta Ewy i Kasi wynosi -60 zł.
c)O ile wyższy jest stan konta Kuby niż Kasi?
(-50)+(-100)=-50
Stan konta Kuby jest wyższy od konta Kasi o -50 zł.
d)Ile razy większy dług ma Kasia niż Kuba?
Kasia ma 2 razy większy dług niż Kuba

Zad. 4 Projekcja filmu rozpoczęła się 0 18.50 i zakończyła się o 20.20. Jak długo trwał film?
18h 50min -20h 20min= 1h 30min
Film trwa 1h 30 min.

Zad. 5 Program telewizyjny dla młodzieży zaczyna się 0 9.30 i trwa 1 h 47 min. O której godzinie się kończy?
9h 3min+1h 47min=10 h 50min
Program kończy się o 10.50.

Zad. 6 Karol urodził się 8 lipca, a Paulina 13 sierpnia tego samego roku. O ile dni Paulina jest młodsza od Karola? (obliczyć na kalendarzu)
Paulina jest młodsza od Karola o 37 dni.

Zad. 7 Magda obchodzi urodziny 7 kwietnia, Agata obchodzi swoje 56 dni później, a Krzyś – 91 dni później od Agaty. Kiedy urodziny ma Agata, a kiedy Krzyś?
Urodziny Agaty
7 kwiecień+56dni=63dni
63 dni =2 mies. i 2 dni= 2 czerwca
Urodziny Krzysia
2 czerwca+91 dni=3 miesiące= 3 września
Agata ma urodziny 2 czerwca, a Krzyś 3 września.
1 5 1
2010-03-16T13:10:33+01:00
Zad 1 b)
[1oC+ 5oC+ 10oC+1oC+ 0oC+( ­­­–3oC)+( –8oC)+ 0oC+( –2oC)+ 5oC+(–1oC)+ 1oC+ (–12oC)+(–8oC)+( ­–1oC)]/15=-0,8oC
odp.Średnia temperatura w ciągu 15 dni wynosi -0,8oC.
zad 2 a) Najcieplej w południe było w środe.
B) [( -21stop.C)+( -18st.C )+(-22st.C)+( -23st.C )+(-27st.C)+( -28st.C)+
( -29C)]/7=-24stop C
odp.Średnia temperatura o północy wynosi -24oC
zad 3.
a) (-50 )+(-50 )+(-100)=-200
odp. stan konta łącznie Kuby, Krzysztofa i Kasi wynosi -200.
b)40+(-100)=-60
odp. Stan łączny Kasi i Ewy wynosi -60.
c)(-50)-(-100)=50
odp. Stan konta Kuby jest wyższy od Kasi o 50.
d)(-100)/(-50)=2
odp. Kasia ma 2 razy większy dług niż Kuba.
zad 4
początek o 18.50
koniec o 20.20

czas trwania:1.30
odp. Czas trwania projekcji wynosi 1 godzinę 30minut.
zad 5
zaczyna sie o 9.30 i trwa 1.47
kończy się o 11.17
odp. Program dlamłodzieży konczy sie o 11.17
zad6
31-8=23
23+13=36
odp.Paulina jest młodsz o 36 dni od Karola.
zad7
odp Agata obchodzi urodziny 2 czerwca a Krzyś 7 lipca
1 5 1