Oblicz gęstość roztworu sacharozy w g/cm3, wiedząc, że wyznaczone doświadczalnie masy w metodzie piknometrycznej wynoszą odpowiednio:

Masa (w g)
Pusty piknometr 6,25
Piknometr z wodą destylowaną 16,25
Piknometr z badanym roztworem 16,50

Temperatura wody i roztworu wynosiła 20 stopni C. Jakie stężenie ma badany roztwór?

PROSZĘ POMÓŻCIE...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T11:30:15+01:00
Masa wody w piknometrze: 16,25 - 6,25 = 10 g
gęstość wody 20⁰C = 0,9982 g/cm³ (z tabeli)
objętość piknometru: 10/0,9982 = 10,02 cm³
masa badanego roztworu: 16,5 - 6,25 = 10,25 g
gęstość badanego roztworu: 10,25/10,02 = 1,023 g/cm³

Stężenie można odczytać z tabel dostępnych w necie i tak:

sacharoza: d=1,023 g/cm³, T=20⁰C, Cp ≈ 1 %, Cm ≈ 0,029 mol/dm³