Do oświetlenia wystawy użyto świetlówki energooszczędnej o mocy 14 W. Świetlówka jest włączona przez 10 godzin na dobę. Jaki jest koszt energii zużytej przez tę świetlówkę w ciągu roku (365 dni)? Cena 1 kWh wynosi 0,40 zł. Zapisz wszystkie obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T11:18:42+01:00
P=14W
t=365*10h=3650h
k=0,40zł/kWh
K=?
W=P*t=14*3650=51100 [W*h=Wh]
51100Wh=51,1kWh
K=W*k=51,1*0,40=20,44 [kWh*zł/kWh=zł]