Wykonaj dzielenie wielomianu W przez wielomian P.
a) W(x)=2x³-11x²+19x-10 P(x)=2x-5
b)W(x)=6x³+3x²-24x-12 P(x)=x²-4
c)W(x)=-2x³+x²+4x-3 P(x)=x²-2x+1
d)W(x)=x⁴+x³+x²-2x-6 P(x)=x²-2
e)W(x)=2x³-x²-1 P(x)=2x²+x+1
f)W(x)=2x⁴+3x³-2x-3 P(x)=x³-1

1

Odpowiedzi

2010-03-16T11:51:16+01:00