W roku 1848 Karol ....... i Frederyk ......... napisali i opublikowali Manifest................, w którym udowadniali, że dotychczasowa historia była historią walk pomiędzy dwiema przeciwstawnymi klasami. W XIX wieku toczyła się - ich zdaniem - walka między .............. a ............. , czyli robotnikami. Uważali, że po zwycięstwie ................. nastanie społeczeństwo bezklasowe- komunizm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T12:13:06+01:00
W roku 1848 Karol "Marks" i Frederyk "Engels" napisali i opublikowali Manifest "Komunistyczny", w którym udowadniali, że dotychczasowa historia była historią walk pomiędzy dwiema przeciwstawnymi klasami. W XIX wieku toczyła się - ich zdaniem - walka między "burżuazją" a "proletariuszami" , czyli robotnikami. Uważali, że po zwycięstwie "proletariuszy" nastanie społeczeństwo bezklasowe- komunizm.
1 5 1