PAN TADEUSZ
1. Główne wątki wzbogacone przez epizody (podaj 2):
2. Wspaniałe sceny zbiorowe (podaj 2):
3. Utwór urozmaicają wspaniałe opisy przyrody (podaj 2):
4. Czytając "Pana Tadeusza" poznajemy ''''kraj ...'''' poety.
5. Tak bogaty w treść utwór ... obrazujący dzieje narodu lub jego reprezentacyjnej warstwy na tle ważnej chwili dziejowej nazywamy ... ... .
6. Jaki element krajobrazu nie występuje w ''Panu Tadeuszu''?
a. pola;
b. lasy;
c. lasy;
d.góry;
7. Zaścianek to:
a. mały otworek szlachecki;
b. oficyna dla służby;
c. tajne zgromadzenie;
d. wieś zamieszkała przez zubożałą szlachtę
8. Matecznik to:
a. rodzaj ula;
b. pokój w dworze należącym do pani domu;
c. tajne zgromadzenie;
d. serce puszczy;
9. Jacek Soplica został:
a. żebrakiem;
b. księdzem;
c.masonem;
d.więźniem;
10. Zajazd w "Panu Tadeuszu" to:
a. karczma;
b. spotkanie skłóconych;
c. pogodzenie się skłóconych przeciwników;
d. zbrojny napad;
11. Odtwórcą głównej roli jest:
a. Franciszek Pieczka;
b. Andrzej Wajda;
c. Michał Żebrowski;
d. Andrzej Seweryn;
12. Dopisz nazwę instrumentu lub utworu muzycznego:
a. Jankiel-...
b. Wojski-...
c. zegar z pozytywką-...
d. zaręczyny Tadeusza i Zosi-...


Danke za pomoc;))
Za najlepsze dam naj...
POMOCY

1

Odpowiedzi

2010-03-16T22:07:39+01:00
Miałam ten test i tak uzupełniłam:
„Pan Tadeusz” został wydany w 1834 roku.
Jego treść zasygnalizował autor w dwóch podtytułach:
1) ostatni zajazd na Litwie
2) historia szlachecka
Utwór napisany wierszem.Składa się z 12 ksiąg
Oto tytuły niektórych z nich:
1)Gospodarstwo
2) Zamek
3)Umizgi
4)Dyplomatyka i łowy
5)Kłótnia
Akcja toczy się w latach 1811i 1812. Miejscem jej jest dworek w Soplicowie .
Jego mieszkańcy z całą Litwą oczekują wejścia wojska Napoleona do Rosji
Główne wątki akcji wzbogacone są przez epizody, np
1) dzieje Jacka Soplicy
2)sporu o zamek
Od pierwszej księgi nasze zainteresowanie budzi postać ks. Robaka. Aż do momentu spowiedzi nie wiemy, że jest zakochany w Ewie, ojciec Tadeusza, zabójca Stolnika.
6 2 6