1) Ze zbioru liczb dwucyfrowych wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że wybierzemy liczbe podzielną przez 11.

2) Ze zbioru cyfr {1,2,3,...,9} losujemy dwa razy po jednej cyfrze bez zwracania i układamy w kolejności losowania w liczbę dwucyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo że w ten sposób ułożymy liczbę większą od 40.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T12:57:53+01:00
Zad.1
Wiemy że wszystkich liczb dwucyfrowych jest 90 {10, 11, 12...90}
Wiemy, że liczb dwucyfrowych podzielnych przez 11 jest 9 {11,22,33..99}
Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 11 spośród liczb dwucyfrowych jest więc równe 9:90 = 0,1.
Odp. Prawdopodobieństwo wynosi 0,1.

1 5 1