Odpowiedzi

2010-03-16T12:22:08+01:00
Bunt Adama i Ewy nie tylko przerwał bliską więź łączącą ich z Bogiem, ale także negatywnie wpłynął na relacje małżeńskie. Zamiast wzajemnej miłości i oddania, wskutek buntu zaczęli żywić wobec siebie niechęć i wstyd (zob. I Mojż. 3,7). Ich wzajemne stosunki nie były już tak harmonijne jak przedtem (zob. I Mojż. 3,12). Bunt doprowadził ich przede wszystkim do odłączenia się od Pana i poczucia, że jest On kimś, kogo należy się obawiać i przed kim należy się ukrywać (zob. I Mojż. 3,8-10). Bóg i ludzie nie byli już połączeni miłością
2010-03-16T12:29:24+01:00
Bunt Adama i Ewy nie tylko przerwał bliską więź łączącą ich z Bogiem,ale także negatywnie wpłynął na relacje małżeńskie.Zamiast wzajemnej miłości i oddania,wskutek buntu zaczęli żywić wobec siebie niechęć i wstyd.Bunt doprowadził ich przede wszystkim od odłączenia się od Pana i poczucia, że jest On kimś,kogo należy się obawiać i przed kim należy się ukrywać.Bóg i ludzie już nie byli połączeni miłością i nie żyli w harmonii.