Odpowiedzi

2010-03-16T12:52:24+01:00
HCl---> H+ + Cl-
H2SO4----> 2h+ + SO4 2-
HNO3---->H+ + NO3 -
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T12:53:11+01:00
HCl --> H⁺ + Cl⁻
1 cząsteczka kwasu solnego dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion chlorkowy

H2SO4 --> 2 H⁺ + SO42 ⁻
1 cząsteczka kwasu siarkowego (VI) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (VI)

HNO3 --> H⁺ + NO3 ⁻
1 cząsteczka kwasu azotowego (V) dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion azotanowy (V)
2010-03-16T13:46:20+01:00
HCl ------> H⁺ + Cl⁻
H2SO4 ------> 2 H⁺ + SO4 2 ⁻
HNO3 ------> H⁺ + NO3 ⁻