Odpowiedzi

2009-10-25T21:46:46+01:00
Zad. 1.
Liczymy, ile jest substancji rozpuszczonej w 300 g roztworu 20 %

300 g -----------------------x (g subst. rozpuszczonej)
100 g------------------------20 g (bo stężenie 20 %)

Mnożymy "na krzyż" i mamy x = 60 g

Teraz liczymy, ile trzeba dodac substancji, zeby roztwór był 28 %.

(60 g + x) × 100 % / (300 g + x ) = 28 %
60 g + x = 0,28 (300 g + x)
60 g + x = 84 g + 0,28 x
0,72 x = 24 g
x = 33,3...g

Zad. 2.
W 100 g roztworu jest 30 g substancji (30 %) i 70 g rozpuszczalnika.
Teraz policzymy, ile wody (rozpuszczalnika) trzeba dodać, aby otrzymać roztwór 25%.

(30 g × 100 %) / 100 g + x = 25 %
30 g × 100 = 25 (100 g + x)
3 000 g = 2 500 g + 25 x
500 g = 25 x
x = 20 g
2009-10-25T22:34:36+01:00
Zad1
mr=300g
cp=20%

ms= (20% x 300) / 100%
ms= 60 g
cp1=20%
cp1=[ (ms+x)/( mr+x)] x 100%
x- ilość dodanego NaCl

28%= {(60+x)/(300+x)} x100%
60+x/300+x=0,28
60+x=0,28 x (300+x)
60+x= 84 +0,28x
0,72x=24

x≈ 33,3 (g)

zadanie 2
cp= 30%
mr=100g
ms= (30%x100)/100%
ms=30g

x- ilość dodanej wody

Cp1=25%
cp1={ ms/(mr+x)} x 100%
{30/(100+x)} x 100%= 25%
30/100+x=0,25
30=25+0,25x
0,25x=5
x=20 ( g) wody nalezy dolac