Odpowiedzi

2009-10-25T21:08:11+01:00
X-długość ramienia trapezu
y- odcinek między kątem ostrym trapezu a spadkiem wysokości na dłuższą podstawę
z-długość krótszej podstawy (2y+z - długość dolnej podstawy)

sin60=x/h
x=sin60×h=(√3/2)×3√3=9/2=4,5 j.

tg60=h/y
y=h/tg60=3√3/√3=3 j.

z²=2√19²-3√3²=76-27=49
z=7 j.

O=2x+2y+2z=9+6+14=29 j.
6 2 6
2009-10-25T21:37:09+01:00
D= 2√19
h=3√3

sin 60°=√3/2
sin60°= 3√3 / AD
AD= 3√3/ (√3/2)
AD= BC=6 (j)

tg 60°= h/ AK
tg 60°=√3
AK= 3√3/√3
BK'=AK=3 (j)

h² + BK ² = d²
BK²= (2√19)²- (3√3)²
BK=7 (j)

Obw.= AB+BC+CD+AD
AB= AK+BK
DC= AB-2AK

Obw=2 x6 +3+7+4=26 (j)
11 5 11
2009-10-25T22:25:02+01:00
A√3=2√19
a=2√19(kreska ułamkowa a pod nią √3)= 2 √57 (kreska ułamkowa a pod nia3) [i to są ramiona]
4√57 (kreska ułamkowa a pod nia 3)-6[krótka podstawa)
4√57(kreska ułamkowa a pod nią 3)[długa podstawa]

odw.2x2√57 (kreska ułamkowa 3)+ 4√57 (kreska ułamowa3) +4√57 (kreska ułamkowa3)-6
obw. 4√57 -6
6 2 6