Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T13:06:58+01:00
22,4 - 1 mol
1,12 - x
x = 0,05 mola CO₂

6,02×10²³ - 1 mol
3,01×10²² - x
x = 0,05 mola H₂O

Wynika z tego że stosunek C:H = 1:2, czyli ogólny wzór będzie (CH₂)n

0,7 g - 0,05 mola CO₂
x - 1 mol CO₂
x = 14 g - jest to masa jednej jednostki składowej węglowodoru (CH₂)n, najprostszy węglowodór składający się z jednostek CH₂ spełniający to zadanie to eten CH₂=CH₂
10 3 10