1.Obwód prostokąta wynosi 32cm,a eden bok jest dwa razy dłuższy od drugiego.JAka jest długość każdego z jego boków?

OBLICZENIA KONIECZNE!!


2.Jak zmieni się obwód prostokąta jeśli jeden bok zwiększymy o 2 cm, a drugi zmniejszymy o 3 cm.Napisz uzasadnienie dla każdego czworokąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T21:47:51+01:00
Pierwszy bok - x 5,3 cm
Drugi bok - 2x 10,6 cm

Obw = 2a + 2b
32 = 2 * 2x + 2 * x
32 = 4x + 2x
6x = 32 /: 6
x = 5,3 cm.

2x = 2 * 5,3 = 10,6 cm.Pierwszy bok - 10,6 + 2 = 12,6 cm
Drugi bok - 5,3 - 3 = 2,3 cm

Obw = 2a + 2b
Obw = 2 * 12,6 + 2 * 2,3
Obw = 25,2 + 4,6
Obw = 29,8 ≈ 30 cm²