1.W równoległoboku kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartość od przyległych do niego kąta wewnętrznego .Jakie są rozwartości kątów wewnętrznych tego równoległoboku ?


2.Jeden z kątów przyległych jest o 14 stopni większy od drugiego.Jaką rozwartość ma każdy z tych kątów ?


Proszę o działania prosze !!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-16T13:56:45+01:00
Zad1.
x-rozwartość jednego z kątów wewnetrznych równoległoboku
3x+x=180
x=45
180-x=135 -rozwartość drugiego kata wewnetrznego
zad2.
180-14=166
166/2=83 - jeden kąt
83+14=97 drugi kąt
4 4 4