Odpowiedzi

2010-03-16T14:37:22+01:00
Za panowania Sasów kraj wyniszczały wojny, spory wewnętrzne, a przede wszystkim liberum veto, czyli prawo zrywania sejmów głosem jednego szlachcica. Obce wojska, nie pytając o zgodę, przechodziły przez ziemie Rzeczpospolitej. Część szlachty, zajęta głównie obroną swoich przywilejów i urządzaniem uczt, nie potrafiła ocenić zagrożenia ze strony potężnych sąsiadów. Senatorowie i posłowie w zamian za pieniądze głosowali na sejmach tak, jak nakazali im ambasadorowie innych państw. O panujących wówczas obyczajach przypomina powiedzenie: ,, Za króla Sasa jedz, pij, a popuszczaj pasa."(Prowadzono beztroskie życie)
Mam nadzieję, że pomogłam. :))
5 4 5
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T14:37:52+01:00
Przejawem słabości państwa było zle funkcjonowanie aparatu wladzy.Władza królewska była ograniczona przez przywileje szlachty.,,Liberum Veto,,-jeden posel mógł zerwac sejm i unieważnić podjęte decyzje.Wielki wpływ na losy panstwa mieli bogaci magnaci.Szlachta opłacana przez nich głosowala zgodnie z ich zyczeniami.Kryzys objął tez sądownictwo.Sądy działaly powoli a sędziowie wydawali wyroki korzystne dla magnatów.
Skarb państwa był pusty a król nie mógł nałożyć podatków na szlachtę bez jej zgody.na skutek bezsilności wladzy w kraju zapanowala anarchia.Do kryzysu przyczyniły się także wolne elekcje.Szlachta polska nie chciała zmian,stała na straży,,złotej wolności szlacheckiej,,czyli swoich przywilejów.
4 2 4