Uzupełnij równania reakcji otrzymywania soli,stosując metodę:
tlenek metalu + kwas ----> sól + woda.
a)______+______------> K3PO4 + _______
b)______+______------>Al2(SO4)3_______
c)MgO + HNO3 ------>______+_______
d)______+_____-----> FeCl2 + _______
e)Na2O + H2s ------->_______+________

1

Odpowiedzi

2012-08-16T13:58:40+02:00

Zadanie 1. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania soli,stosując metodę:
tlenek metalu + kwas ⇒ sól + woda

 

a) 3K₂O + 2H₃PO₄ ⇒ 2K₃PO₄ + 3H₂O

 

b) Al₂O₃ + 3H₂SO₄ ⇒ Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O

 

c) MgO + 2HNO₃ ⇒ Mg(NO₃)₂ + H₂O

 

d) FeO + 2HCl ⇒ FeCl₂ + H₂O

 

e) Na₂O + H₂S ⇒ Na₂S + H₂O

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)