Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T14:08:04+01:00
(5x-6)(4x+1)=(3x+2)(7x-5)-x²
20x²+5x-24x-6 = 21x²-15x+14x-10 -x²
20x²-21x²+x²+5x-24x+15x-14x-= -10+6
-18x = -4 / : (-18)
x = ⁴/₁₈
x = ²/₉
  • Roma
  • Community Manager
2010-03-16T14:11:45+01:00
(5x - 6)(4x + 1) = (3x + 2)(7x - 5) - x²
20x² + 5x - 24x - 6 = 21x² - 15x + 14x - 10 - x²
20x² - 19x - 6 = 20x² - x - 10
20x² - 20x² - 19x + x = - 10 + 6
- 18x = - 4 /: (- 18)
x = ⁴/₁₈
x = ²/₉