Odpowiedzi

2009-10-25T21:06:18+01:00
Barwa - bezbarwny
zapach - bezwonny
rozpuszczalność w wodzie - słaba
stan skupienia - gaz
temp. topnienia : -219stopni Celsjusza
temp. wrzenia : -183stopni Celsjusza
palność - niepalny
2009-10-25T21:08:42+01:00
- jest gazem
- bezbarwny
- bezwonny
- słabo rozpuszcza się w wodzie
- podtrzymuje palenie substancji
- reaguje z metalami i niemetalami tworząc tlenki
- tlenki metali są zwykle ciałami stałymi
- tlenki niemetali są zwykle gazami
- występuje w atmosferze w postaci cząsteczek dwuatomowych O₂ i ozonu O₃
- jest niezbędny do oddychania
- w przyrodzie powstaje w procesie fotosyntezy
- można go stopić
1 4 1