1. Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o środku S.Kąty ASB i SBC mają miary ASB= 110 stopni, SBC= 25 stopni.Oblicz miary kątów trójkąta ABC.

2. W trójkącie prostokątnym ABC punkt D jest środkiem przeciwprostokątnej BC.Kąt ABC ma miarę 50 stopni. Znajdż miary kątów w trójkątach ABD i ADC.

Plis.. daje naj;d
^^

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T14:25:28+01:00
Zad1.|ACB|=1/2*110stopni
|ACB|=55 stopni
|ABS|=(180 stopni-110stopni)/2
|ABS|=35 stopni
|ABC=35 stopni+ 25 stopni=60 stopni
|BAC|=180 stopni-55 stopni-60 stopni
|BAC|=65 stopni


zad2.
Każdy trójkąt ma w sumie 180 stopni.
Każdy trójkąt prostokątny ma jeden kąt prosty ( 90 stopni).
W tym trójkącie kąt ABC ma 50 stopni.
Miary kątów w trójkącie ABC = a + b + c
a = 50 stopni
b = 90 stopni
c = 180 - (50 + 90)
c = 40 stopni

Miary kątów w trójkącie ADC = (1/2 * a) + b + c
( Trójkąt ADC jest połową trójkąta ABC, dlatego kąt 90 stopni dzielimy na pół; nowy trójkąt (ADC) nie jest już prostokątny).
Miary trójkątów w trójkącie ADC = 45 (połowa kąta prostego )+ 50 (kąt ABC jest taki sam jak ACB) + x = 180
x = 180 - 95 = 85 stopni