Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T14:38:36+01:00
Zabytki
Góra Zamkowa - rozciąga sie z niej widok na Dolinę Wisły. Stał tu Zamek Kasztelana dobrzyńskiego, który zniszczyli Krzyżacy w 1409 roku.
Kościół pofranciszkański - powstał w XIV wieku jako klasztor franciszkański, a następnie kościół parafialny. Znajduje się w nim tablica ku czci 500-lecia obrony Zamku Dobrzyńskiego przed Krzyżakami. Kościół posiada trójboczne zamknięte prezbiterium, nawę prostokątną z kaplicą. Fasada zachodnia neoromańska. Wyposarzenie wnętrza w stylu barokowy. Z kościołem łączą sie zabudowania poklasztorne.
Resztki muru po kościele mieszczan dobrzyńskich znajdują sie przy ulicy Farnej prowadzącej na Górę Zamkową. Kościół ten został spalony przez Szwedów w 1656 roku razem z dokumentami miasteczka.
Najstarszym budynkiem mieszkalnym w Dobrzyniu nad Wisłą jest dom murowany z łamanym szczytem przy ulicy Słowackiego. Są jeszcze domy z XIX wieku przy ulicy Franciszkańskiej i Placu Wolności.
Cmentarz rzymsko - katolicki z kaplicą z XIX wieku przy ulicy Lipnowskiej. Spoczywają na nim prochy mieszkańców Dobrzynia nad Wisłą i okolic.
Sławni Mieszkańcy
Marian Kowalski - urodził sie 15 października 1821 roku, zmarł 28 maja 1884 roku w Kazaniu - astronom
Ks. Leonard Lipka - urodził się 13 grudnia 1884 roku w Mogielnicy. Dziekan Dekanatu Dobrzyńskiego, kanonik kolegiaty półtuskiej, założyciel Ochotniczej Straży Pożarnej W Dobrzyniu nad Wisłą.
Adam Kochański - Adamandy z herbu Korab - urodził się 5 sierpnia 1631 roku w Dobrzyniu nad Wisłą - zmarł 19 maja 1700 roku w Cieplicach. Jezuita, matematyk, bibliotekarz królewski, pedagog.
Nawojka - na pół historyczna i legendarna postać kobiety - emancypatki, pierwszej studentki i nauczycielki z przełomu XIV i XV wieku
Historia
Historia:

1065 - pierwsze wzmianki o grodzie kasztelańskim
1138 - należy do księstwa mazowieckiego
1228 - osadzenie zakonu rycerskiego braci Chrystusowych (zakon dobrzyński), powołanego z inspiracji biskupa Chrystiana i uposażonego przez Konrada Mazowieckiego i biskupa płockiego do obrony przed najazdami Prusów
2. połowa XIII w. - prawa miejskie
1409 - zniszczenie miasta podczas walk z Krzyżakami
1434 - miejsce sejmików szlacheckich
XVI w. - rozwój miasta, wynikający z handlu z Gdańskiem
XVII w. - zniszczenie miasta podczas wojen szwedzkich
1631 - rodzi sie A. A. Kochański, matematyk
1793 - w zaborze pruskim
1807 - w Księstwie Warszawskim
1815 - w Królestwie Polskim
1969 - zmniejszenie administracyjnych granic miasta