Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T14:53:31+01:00
Ponieważ jest to trójkąt równoramienny (podstawa 8cm i ramiona 5cm), możemy łatwo obliczyć wysokość tego trójkąta z twierdzenia pitagorasa (a2 + b2 = c2).

Naszymi przyprostokątnymi będzie wysokość i połowa podstawy.

h^2 + 4^2 = 5^2
h^2 + 16 = 25
h^2 = 9
h = 3

Mając wysokość możemy obliczyć pole trójkąta ((a*h)/2)

P = (8*3)/2
P = 24/2
P = 12

Teraz możemy obliczyć długość promienia okręgu ze wzoru:

r = (2P)/(a+b+c)
r = 24/18
r = 4/3
6 4 6