Matematyka 1!
HELP!!!
Pilne na jutro.
10/177
Oblicz, dla jakiej wartości x:
a)wartości wyrażenia 4x+1 i 3x+5 są różne,
b)wartość wyrażenia x-3 jest o 5 mniejsza od wartości wyrażenia 2(x-8),
c)wartość wyrażenia 7x-1 jest równa 1/3(to ma być ułamek) wartości wyrażenia x+7,
d)wartości wyrażenia x(do kwadratu)+3 jest o 2 większa od wartości wyrażenia x(x+1)+2
11/177
Plis...
Będe czakać
Proszę o obliczania bo ja z tego nic ie kumam...
za zrobienie nie na temat zgłaszam..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-16T15:30:32+01:00
A) 4x+1≠3x+5
4x-3x≠5-1
x≠4 dla x∈R-{4} te wyrażenia będą różne(dla x=4 będą sobie równe)

b)skoro x-3 ma byc o 5 mniejsza od2(x-8) to jeśli do wyrażenia
x-3 dodamy 5 będą sobie równe
czyli x-3+5=2(x-8)
x+2=2x-16
x-2x=-16-2
-x=-18
x=18 spr 18-3=15 2(18-8)=20
dka x=18 wyrażenie x-3 jest o 5 mniejsze od wyrażenia 2(x-8)

c) 7x-1=⅓ ×(x+7)
7x-1=⅓x+7/3
7x-⅓x=7/3+1
20/3 x=10/3
x=10/3 razy3/20=1/2 x=½
spr.7×½ -1=7/2-1=5/2
½+7=15/2
dla x=1/2 wyrazenie 7x-1 stanowi 1/3 wyrazenia x+7

d) skoro x²+3 ma byc 0 2 większa od x(x+1)+2 to zapisujemy to
x²+3 -2=x(x+1)+2
x²+1 =x²+x+2
x²-x²-x=2-1
-x=1
x=-1
spr (-1)²+3=1+3=4 -1(-1+1)+2=-1×0+2=2
dla x=-1 wyrazenie x²+3 jest o2 większe od wyrazenia x(x+1)
1 5 1