1.Ile gramów chlorku magnezu otrzymamy po odparowaniu do sucha 20g roztworu 15%.
2.Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 0,2dm3 roztworu o stężeniu 2 mol/dm3.
3.Ile gramów wody i ile gramów 45% roztworu należy zmieszać, aby otrzymać roztwór 20%.
4.Ile gramów wody należy odparować ze 150g 20% roztworu aby otrzymać roztwór 28%.

Zależy mi na czasie!! bardzo prosze o rozwiazanie

1

Odpowiedzi

2012-07-30T12:57:39+02:00

zad.1

mr=20g

Cp=15%

ms=?

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms=15%*20g/100%

ms=3g

 

 

zad.2

Vr=0,2dm³

Cm=2mol/dm³

M(NaCl)=23g/mol+35,5g/mol=58,5g/mol

n=?

ms=?

 

Cm=n/Vr      /*Vr

n=Cm*Vr

 

n=2mol/dm³ * 0,2dm³

n=0,4mol

 

n=ms/M       /*M

ms=n*M

 

ms=0,4mol * 58,5g/mol

ms=23,4g

 

 

zad.3

45%.....................20=4

.............20%

0%......................25=5

 

Roztwory te należy zmieszać w stosunku 4:5, czyli np. 4g roztworu 35-procentowego z 5g wody.

 

 

zad.4

mr₁=150g

Cp₁=20%

Cp₂=28%

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:100%

ms=Cp*mr/100%

 

ms₁=20%*150g/100%

ms₁=30g

 

ms₂=ms₁=30g

Cp₂=28%

mr₂=?

mw=?

 

Cp=ms/mr * 100%      /*mr

Cp*mr=ms*100%         /:Cp

mr=ms*100%/Cp

 

mr₂=30g*100%/28%

mr₂=107,1g

 

mw=mr₁-mr₂

mw=150g-107,1g

mw=42,9g